Disclaimer

English below

Medianaut kan de beschikbaarheid en juistheid van de informatie op deze website niet volledig garanderen: www.RIBsONLY.com. Medianaut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de afwezigheid of onjuistheid van de op deze website weergegeven informatie. De informatie op deze site wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment worden gewijzigd. Medianaut kan geen absolute volledigheid of juistheid garanderen. Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan Medianaut niet garanderen dat informatie die door derden op deze site is geplaatst, volledig en juist is. Informatie op deze site mag niet zonder toestemming van Medianaut worden gebruikt, tenzij het uitsluitend persoonlijke doeleinden betreft. Vragen en opmerkingen over de site kunt u per e-mail sturen.

Medianaut cannot fully guarantee the availability and correctness of the information on this website: www.RIBsONLY.com. Medianaut accepts no liability for damage caused by the absence or inaccuracy of the information displayed on this website. The information on this site is believed to be reliable, but is subject to change without notice and at any time. Medianaut cannot guarantee absolute completeness or correctness. Although this website has been compiled with the greatest care, Medianaut cannot guarantee that information placed on this site by third parties is complete and correct. Information appearing on this site may not be used without permission from Medianaut, unless it concerns exclusively personal purposes. Questions and comments regarding the site can be sent by e-mail.